Solutions not just software logo
Solutions not just software
blog

Solutions, not just Software

Sharing our knowledge on custom software development, process optimization and more. Learn how to deliver more than just high-quality code.

blog

Solutions, not just Software

Sharing our knowledge on custom software development, process optimization and more. Learn how to deliver more than just high-quality code.

remote-work-at-inwedo
  • Agile

Summary of the year of remote work: how to level knowledge in a team?

Remote work took something away from us. There is no longer an opportunity to be around other brains during the week and "borrow" the desire to work. And we get drained of this desire every day. Some have not regained the key competence of agile teams: group wisdom, diversity of experience, different perspectives. The sense of agency (resulting from the same level of knowledge in the team) proved difficult to achieve in remote mode. Read how to organize a remote team for it to form a whole despite the physical distance. And one that it does not lose its unique vibe.

Read more
jak-wyrównać-wiedzę-w-zespole
  • Agile

Podsumowanie roku pracy zdalnej: jak wyrównywać wiedzę w zespole?

Praca zdalna odebrała nam coś. Nie ma już okazji, żeby regularnie przebywać z innymi mózgami i “pożyczyć” chęć do pracy. A ta przecież każdego dnia się wyczerpuje. Niektórzy nie odzyskali też kluczowej kompetencji zwinnych zespołów: mądrości grupy, różnorodności doświadczeń, różnych perspektyw. Poczucie sprawczości (wynikające z tego samego poziomu wiedzy w zespole) okazało się trudne do […]

Read more
Feeling inspired?
Share your thoughts with us.