Dominik Goss

CEO

Jako CEO Inwedo wspiera zespół w działaniach zgodnych z naszymi wartościami, wypracowuje kierunek w obszarze Product as a Service i bierze odpowiedzialność za dojrzałość naszego biznesu w kontekście przemian rynkowych. Absolwent Google Leadership Academy. Ta wiedza przełożyła się na model przywództwa, który pozwolił naszemu zespołowi wygrać w konkursie Firma Przyjazna Rodzinie i Człowiekowi. Współorganizator konferencji Alt:work, skupionej wokół nowych form i definicji pracy.