logotyp inwedo

Ścieżki rozwoju dla QA

Bycie QA w Inwedo oznacza troskę nie tylko o to, czy oprogramowanie działa, ale też o to czy dostarcza wartości biznesowej dla naszych klientów. Jest stylem i sposobem pracy w zespole. Jest także zgodne z (wywodzącym się z ruchu Agile) manifestem Software Craftsmanship.

W Inwedo dążymy do ciągłej doskonałości w swojej dziedzinie, pisania czystego kodu i przekraczania celów jakościowych dla wymagań biznesowych. Oprócz tego dzielimy się wiedzą i budujemy społeczność ekspertów. Ucząc się różnych rzeczy przekazujemy je dalej dzięki temu nie tylko my sami, ale całe zespoły rosną w siłę i umiejętności.

Ścieżki kariery/rozwoju

Aby ułatwić rozwój ścieżki kariery przygotowaliśmy szkielet i ramy, które pozwolą każdej osobie w firmie na wzrost kompetencji, a tym samym zdobywanie nowych ról i awansu. W swoim założeniu szkielet:

 • określa możliwe poziomy, role i odznaki dla QA,
 • pokazuje, do jakich ról technicznych może awansować członek zespołu,
 • wyjaśnia, jakie kompetencje musi posiadać dana osoba, aby awansować na wyższy poziom lub dostać odznakę dla danej roli;

Skuteczne ramy rozwoju zapewniają zespołowi jasność i dają poczucie znaczącego postępu. Tworząc ścieżki kariery chcieliśmy zapobiec poczuciu stagnacji i niezrozumienia. Nazwy odznak i stanowisk utrzymane są w terminologii “kosmicznej” aby utrzymać spójność z identyfikacją Inwedo.

Domeny Rozwoju

 • Tester manualny
 • Tester automatyczny – gdzie jako wysokopoziomowe technologie można wyróżnić:
  • JavaScript / TypeScript
   • Cypress
   • Protractor * – mając na uwadze zapowiadany brak wsparcia dla Protractora pod koniec 2022 r. planujemy migrację do Cypressa
  • Selenium Java / C#

Ścieżki rozwoju

 • Solar tester czyli eksperta dziedzinowego, który docelowo nadaje kierunek rozwoju domeny w Inwedo. Posiada doskonałe umiejętności testerskie. Ciągle kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne, gdyż jego praca polega na docieraniu, słuchaniu i destylowaniu informacji;
 • Galaxy Inspector – testera, który nie ogranicza się do jednego narzędzia, stosu rozwiązań. Jest on “poliglotą testerskim”. Galaxy Inspector nie jest ekspertem w konkretnym narzędziu, ale swobodnie posługuje się wieloma z nich. Wie, jak poruszać się po różnych stosach, aby rozwiązać większość wyzwań technologicznych, na które się natknie;

Obranie danej ścieżki nie oznacza konieczności trzymania się jej do samego końca. Ścieżkę rozwoju można zmienić w dowolnym momencie, jeżeli uznamy to za stosowne.

Poziomy QA

W ramach ścieżek rozwoju wyróżniamy następujące poziomy:

 • Poziom 1 – Spacecraft Tester
 • Poziom 2 – Spaceship Pilot
 • Poziom 3 – Spacewalker
 • Poziom 4 – Galaxy Inspector
 • Poziom 5 – Universe Explorer

Każdy z poziomów posiada odpowiednią punktację, która to wpływa na nasze “Salary Formula”. Oprócz samego poziomu, który definiuje naszą wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialność możliwe są do zebrania dodatkowe odznaki. Czym są? Opis znajdziesz poniżej?

Dodatkowe odznaki:

W ramach rozwoju wewnątrz Inwedo możliwe do uzyskania są dodatkowe odznaki. Odblokowują się one na konkretnym poziomie naszego doświadczenia. Pierwsze z nich dostępne są na poziomie “Spaceship Pilot”. Zalicza się do nich:

 • Tester bezpieczeństwa
 • API Tester
 • Tester wydajnościowy 
 • Black Holes Explorer 
 • Ambasador

Odznaki te posiadają dodatkową punktację, która wpływają na Salary Formuła. Dlatego warto jest je “odblokować” w ramach dodatkowych atutów, które przydadzą się nie tylko w codziennej pracy.

Funkcje w zespole

Dodatkowo w ramach pracy nad projektem, w obrębie zespołu oraz całej firmy możliwe są do przejęcia funkcje dające wpływ na projekt/y i kształtowanie zespołu/ów:

 • Rekruter osoba, która wspomaga dział HR i HOD w rekrutacji, prowadzi spotkania z kandydatami, przygotowuje zadania rekrutacyjne i weryfikuje wiedzę techniczną kandydatów oraz ich dopasowanie do firmy pod względem osobowości. Rekruterzy powinni być zawsze ze sobą zsynchronizowani by wyniki określania poziomu zawsze były miarodajne.
 • Wycenoznawca – osoba, która wspomaga dział Sprzedaży podczas weryfikacji założeń nowych projektów. Jest w stanie zapoznać się z zapytaniem ofertowym, zebrać potrzebne informacje np. o technologiach, możliwych sposobach wykonania, preferowanej technologii, zaproponować rozwiązanie, wstępnie wycenić projekt pod względem testów, oraz co ważne dopytać dział sprzedaży lub klienta o rzeczy, które mogą mieć wpływ na wstępną wycenę.

Opis domen rozwoju i standardów w nich obowiązujących

Praca w Inwedo obowiązuje według standardów opisanych w naszym Ways Of Working.

Rola każdego QA realizowana jest przez wykonywanie z należytą starannością zadań i nastawieniem na otwartą komunikację nie tylko w zespole, ale także z klientem.

Kim jest QA w Inwedo?

QA przy pomocy dostępnych narzędzi ręcznie testuje produkt, zwracając przy tym uwagę na detale. Przy wsparciu osób odpowiedzialnych za UX i UI, sugeruje rozwiązania zarówno funkcjonalne jak i wizualne. Powinien realizować prace zgodnie ze standardami i najlepszymi praktykami w duchu ciągłego rozwoju oraz dzielić się swoimi osiągnięciami. Jest często pierwszą linią kontaktu z klientem, z którym powinien umieć należycie prowadzić komunikację. Oprócz tego:

 • Stosuje się także do Ways of Working,
 • jest otwarty na:
  • konstruktywną dyskusję dotycząca tworzonych przez niego rozwiązań, nowoczesne technologie,
  • rozwój,
  • naukę,
  • nowe rozwiązania
  • nowe metodyki;
 • pozytywnie odnosi się do realizacji stawianych celów,
 • samodzielnie organizuje swój czas i przestrzeń pracy;

Dodatkowo QA pracujący jako tester automatyzujący pisze testy automatyczne aby zoptymalizować procesy testowe w projektach. Jednocześnie potrafi powiedzieć, które elementy systemu nie podlegają automatyzacji, oraz dba o czystość kodu.

Dodatkowo w ramach każdej z domen obowiązują dodatkowe standardy, których należy się trzymać.

Standardy testera manualnego

 • potrafi się dobrze komunikować z zespołem i klientem,
 • z należytą uwagą dba o jakość wytwarzanego oprogramowania,
 • przed przystąpieniem do pracy przygotowuje wstępne scenariusze testowe,
 • przeprowadza testy funkcjonalne i niefunkcjonalne,
 • dostrzega zagrożenia dla sprintu – potrafi odpowiednio wcześnie zareagować w sytuacji, gdy demo dla klienta jest zagrożone,
 • priorytetyzuje swoją pracę,
 • przeprowadza testy akceptacyjne i regresyjne,
 • reaguje natychmiast na pojawiające się błędy i potrafi określić ich priorytet.

Standardy testera automatyzującego:

 • dba o jakość wytwarzanego przez siebie kodu,
 • stosuje BDD (Behaviour Driver Development),
 • stosuje statyczną analizę kodu,
 • w swojej pracy wykorzystuje dobre praktyki oraz wzorce,
 • na bieżąco aktualizuje skrypty testowe,
 • reaguje natychmiast na pojawiające się błędy i potrafi określić ich priorytet.

Ścieżki rozwoju

Każda ze ścieżek zawiera w sobie poziomy. Informacja o tym, że ktoś jest na danym poziomie oznacza konieczność posiadania wszystkich umiejętności wyszczególnionych na listach z danego i poprzedniego poziomu. Ilość lat doświadczenia jest czysto orientacyjna i ma pomóc w ocenie kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ścieżka Galaxy Inspector

Galaxy Inspector to ekspert dziedzinowy, który docelowo nadaje kierunek rozwoju domeny w Inwedo. Posiada doskonałe umiejętności pisania testów zautomatyzowanych jak i wyjaśniania oprogramowania i produktów. Ciągle kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne, gdyż jego praca polega na docieraniu, słuchaniu i destylowaniu informacji.


Ścieżka Testera Manualnego

Poziom 1 – Spacecraft Tester

 • Poziom 1
  • ścieżka rozwoju rozwijana jest w sposób indywidualny wspólnie z mentorem do osiągnięcia samodzielności,
  • posiada ogólną wiedzę o testowaniu – w oparciu o Sylabus dla poziomu podstawowego ISTQB,
  • identyfikuje, rejestruje, śledzi i zgłasza defekty/błędy korzystając z dostępnych narzędzi, np. DevTools,
  • zrozumiale opisuje zidentyfikowane problemy i potrzeby,
  • posiada umiejętność korzystania z repozytoriów plików.
 • Poziom 1+
  • w oparciu o cele biznesowe przygotowuje przypadki oraz scenariusze testowe,
  • weryfikuje zgodność rezultatu z kryteriami akceptacji,
  • identyfikuje potrzebne prace niezbędne do przeprowadzenia testów / weryfikacji funkcjonalności.

Poziom 2 – Spaceship Pilot

 • Poziom 2
  • w codziennej pracy nie wymaga bezpośredniego wsparcia i dokładnego omówienia metod realizacji zadania,
  • potrafi stosować proste zapytania bazodanowe w celu wstrzyknięcia, modyfikacji, odszukania danych bezpośrednio w bazie danych,
  • potrafi przygotować zestaw danych potrzebnych do wykonania testów,
  • potrafi przetestować pojedyncze endpointy API,
  • potrafi samodzielnie oszacować czas potrzebny na wykonanie testów.
 • Poziom 2+
  • wspomaga PO przy prowadzeniu dokumentacji projektu, określaniu kryteriów akceptacji, spełnianiu Definition of Ready,
  • potrafi samodzielnie poprowadzić demo dla klienta,
  • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z klientem np. podpowiada rozwiązania jakby coś mogło wyglądać / działać itp.

Poziom 3 – Spacewalker

 • Poziom 3
  • bierze czynny udział w tworzeniu wzorców i standardów testowania w firmie
  • charakteryzuje się dogłębną wiedzą w swojej domenie, zwraca uwagę i uczula innych na detale techniczne,
  • aktywnie wspiera identyfikację przypadków granicznych
  • projektuje testy end-to-end
 • Poziom 3+
  • pomaga w pracy testerom z poziomu 1 i 2 pomagając w identyfikacji i wykonaniu postawionych zadań testerskich,
  • w swojej pracy charakteryzuje się autonomicznością w stosunku do pracy developerów – swoje działania podejmuje w oparciu o potrzeby biznesowe

Poziom 4 – Galaxy Inspector

 • Poziom 4
  • uczy innych w jaki sposób ułożyć proces testowania w projekcie,
  • identyfikuje potrzeby rozwojowe, np. szkolenia dla innych członków zespołu QA,
  • aktywnie poszukuje obszarów do usprawnienia, proponuje i wdraża rozwiązania wspierające całą organizację,
  • wspiera pozostałych testerów w codziennej pracy,
 • Poziom 4+
  • sugeruje i pomaga dobrać odpowiednie rozwiązania,
  • definiuje standardy, wzorce, dobre praktyki jakie mają być stosowane w projektach.

Ścieżka Testera Automatyzującego

Poziom 1 – Spacecraft Tester

 • Poziom 1
  • posiada ogólną wiedzę o testowaniu w oparciu o sylabus ISTQB,
  • kod wymaga większej analizy, często wraca z CR,
  • stosuje wzorce i standardy jakie są wymagane w projekcie,
  • zna wybrany język programowania pozwalający pisać testy automatyczne,
  • posiada umiejętność korzystania z repozytoriów plików.
  • opracowuje i tworzy skrypty automatyzacji testów w środowisku ,deweloperskim zorientowanym na usługi internetowe.
 • Poziom 1+
  • w oparciu o cele biznesowe przygotowuje przypadki oraz scenariusze testowe,
  • opracowuje i tworzy skrypty SQL w środowisku programistycznym zorientowanym na usługi internetowe,
  • weryfikuje zgodność rezultatu z kryteriami akceptacji,
  • identyfikuje potrzebne prace niezbędne do przeprowadzenia testów / weryfikacji funkcjonalności.

Poziom 2 – Spaceship Pilot

 • Poziom 2
  • na ogół jest samodzielny w swojej pracy,
  • w czasie Code Review nie pojawiają się krytyczne niedociągnięcia (niezgodne ze standardami),
  • samodzielnie dobiera narzędzia pomagające w automatyzacji,
  • w przypadku powtarzających się błędów pisze dodatkowe testy odpowiedzialne za wyłapanie tych błędów w przyszłości,
  • potrafi samodzielnie oszacować czas potrzebny na wykonanie testów.
 • Poziom 2+
  • jasno i zwięźle komunikuje zagadnienia techniczne, algorytmiczne, architekturalne,
  • proponuje iteracyjne rozwiązania i usprawnienia,

Poziom 3 – Spacewalker

 • Poziom 3
  • charakteryzuje się samodzielnością w swojej pracy – jednocześnie nie obawia się prosić o wsparcie,
  • bierze czynny udział w układaniu procesów testowania w projektach,
  • w czasie Code Review sporadycznie zdarzają się pojedyncze uwagi,
 • Poziom 3+
  • aktywnie udziela się w Code Review innych Testerów,
  • stanowi wsparcie techniczne dla młodszych testerów,
  • bierze czynny udział w tworzeniu wzorców i standardów testowania w firmie
  • charakteryzuje się dogłębną wiedzą w swojej domenie, zwraca uwagę i uczula innych na detale techniczne,

Poziom 4 – Galaxy Inspector

 • Poziom 4
  • dzieli się swoim doświadczeniem z innymi testerami,
  • szuka i wdraża nowe rozwiązania, pozwalające zoptymalizować proces testowania,
  • sugeruje i pomaga dobrać odpowiednie rozwiązania,
  • identyfikuje potrzeby rozwojowe, np. szkolenia dla innych członków zespołu QA,
  • aktywnie poszukuje obszarów do usprawnienia, proponuje i wdraża rozwiązania wspierające całą organizację.
 • Poziom 4+
  • wyznacza trendy oraz standardy testowania w firmie,
  • tworzy dobre praktyki testowania.

Poziom 5 – Universe Explorer (obie ścieżki)

 • Poziom 5
  • charakteryzuje go spojrzenie na obszar ponad projektowy/ogólnofirmowy,
  • aktywnie szuka obszarów, które warto usprawnić, proponuje i wdraża rozwiązania wspierające całą organizację,
  • napędza innowacje i chęć do eksperymentowania odważnie konfrontując rozległe problemy,
  • motywuje i uposaża pozostałych testerów do wprowadzenia zmian w projektach – stanowi aktywne wsparcie w procesie wdrażania zmian
  • przeprowadza audyty – dobiera rozwiązania, pomaga je wdrożyć w projekcie.
 • Poziom 5+
  • nadaje kierunek rozwoju domeny w całej organizacji, wnosząc nowe podejścia czy świeże spojrzenie,
  • analizuje i bada rynek pod kątem nowych trendów, przygotowuje i realizuje strategię wdrożenia ich w projektach

Ścieżka Solar Testera

Realizując tę ścieżkę tester rozwija się w kolejnych domenach/technologiach wiodących realizując w nich Ścieżkę Galaxy Inspectora. Jednak w przypadku wybrania kolejnych ścieżek w technologiach wiodących, każda kolejna “warta” jest w punktacji przyznawanej w “Salary Formula” o połowę mniej niż poprzednia.


Odznaki:

W ramach rozwoju wewnątrz Inwedo możliwe do uzyskania są dodatkowe odznaki. Odblokowują się one na konkretnym poziomie doświadczenia. Zalicza się do nich:

API tester

Dostępny na poziomie 2

 • testuje API (REST API, GraphQL, etc.) wykorzystując dostępne narzędzia np. Postman
 • buduje testy integracyjne / e2e w oparciu o interfejs API
 • tworzy kolekcje ułatwiające testowanie
 • tworzy kolekcje umożliwiające testy automatyczne
 • jest chętny do przekazywania wiedzy innym członkom zespołu QA

Tester bezpieczeństwa

Dostępny na poziomie 3

 • posiada certyfikat zezwalający na testowanie bezpieczeństwa
 • na bieżąco uaktualnia swoją wiedzę nt testowania bezpieczeństwa
 • wspiera innych członków teamu QA nt testowania bezpieczeństwa – podpowiada rozwiązania, wskazuje sposób postępowania
 • w codziennej pracy korzysta z narzędzi wspierających testowanie bezpieczeństwa
 • potrafi przedstawić raport działania z uwzględnieniem potencjalnego rozwiązania

Tester wydajnościowy

Dostępny na poziomie 3

 • zna różnice pomiędzy typami testów wydajnościowych – wie, których użyć w określonych przypadkach,
 • ma wiedzę nt komunikacji pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem,
 • zna zasady działania protokołu HTTP,
 • zna zasady komunikacji protokołem WebSocket,
 • przeprowadza testy obciążeniowe za pomocą narzędzia wspierającego,
 • potrafi wskazać elementy systemu wymagające tego rodzaju testowania,
 • potrafi przygotować raport oraz wyciągnąć wnioski z wyniku przeprowadzonego testu.

Black Holes Explorer

Dostępny na poziomie 3

 • mentoruje pozostałych QA,
 • prowadzi (co najmniej 2 razy do roku) szkolenia dla całej organizacji,
 • świeci przykładem w stosowaniu wzorców i podejść, jest autorytetem dla całej organizacji w swojej domenie,
 • analizuje potrzeby rynku oraz aktualne trendy przekuwając je w nowe standardy do wdrożenia,
 • jest prekursorem nowych bibliotek, podejść,
 • wdraża, przygotowuje proof of concept, snippety kodu ułatwiające innym deweloperom wprowadzenie nowych praktyk,
 • aktywnie kontrybuuje do repozytorium bibliotek\komponentów wykorzystywanych w organizacji.

Ambasador

Dostępny na poziomie 3

 • sprawia, że jego/jej wiedza i umiejętności są widoczne poza firmą dzięki różnym wydarzeniom (np. uczestniczy jako prelegent w konferencjach czy wydarzeniach, prowadzi swojego bloga/vloga),
 • jest znany w środowisku jako ekspert (np. tworzy raporty, buduje społeczność, kontrybuuje w projektach Open Source),
 • wspomaga tworzenie lub sam tworzy treści techniczne na bloga Inwedo.

Analityk

Dostępny od poziomu 2

 • wspiera na co dzień product ownera w bezpośrednim kontakcie z klientem,
 • analizuje informacje dostarczane przez klienta, szczególną uwagę zwracając na ich wpływ na bieżące funkcjonalności systemu,
 • identyfikuje luki logiczne, brakujące zależności, wpływ nowych funkcjonalności na aktualną logikę na etapie projektowania rozwiązania (przed rozpoczęciem developmentu),
 • komunikuje się w prosty i zwięzły sposób, rozumiejąc, że ostateczne zdanie ma klient,
 • dokumentuje ustalenia, dbając o możliwość odtworzenia rozumowania dlaczego zostały podjęte takie a nie inne decyzje,
 • proponuje nowe funkcjonalności
arrow-up icon